Landmacht, Defensieacademie en UT zetten in op een weerbaar Nederland

Vandaag spraken circa zeshonderd studenten, onderzoekers, bedrijven en overheidsinstellingen over de veerkracht en weerbaarheid van ons land. Tijdens het Risk & Resilience Festival georganiseerd door Universiteit Twente gingen zij in op de vraag: wat is de resilience (veerkracht en weerbaarheid) van Nederland, van onze bedrijven en van de burgers? Hoe

Bron: Universiteit Twente